Przejdź do treści

Heroiczne przywództwo: Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat

1012943456

Tytuł polski: Heroiczne przywództwo: Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat
Tytuł angielski:
Heroic Leadership: Best Practices from a 450 Year Old Company That Changed the World

Autor: Chris Lowney

Krótki opis: Książka, która zmieniła postrzeganie przywództwa jako zajmowania się tylko zarządzaniem ludźmi. Chris Lowney przygotowywał się do tego by zostać jezuitą. Jednak postanowił opuścić Towarzystwo Jezusowe i przez 17 lat pracował w różnych oddziałach J.P. Morgan & Co. na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz zasiadał w zarządzie korporacji.

W swojej książce opisuje praktyki, którym jezuici zawdzięczają swój sukces – stosowaniu czterech zasad: samoświadomości, pomysłowości, miłości i heroizmu oraz opracowaniu niepowtarzalnej metody kształtowania prawdziwych liderów. Zasady, które jezuici znają od 450 lat, a świat biznesu odkrywa do dziś.

Założone bez kapitału czy biznesplanu w roku 1540 Towarzystwo Jezusowe to jedna z najlepiej działających korporacji, jakie kiedykolwiek istniały. Od prawie 500 lat skutecznie zarządza siecią placówek misyjnych czy edukacyjnych. Jakie są sekrety jezuickiego przywództwa?  

Cztery zasady wyróżniają się i warte są analizy:

 • zrozumienie swoich mocnych stron, słabych stron, wartości i światopoglądu,
 • odważne stosowania innowacyjnych metod w działaniu, adaptacja do otaczającego i ciągle zmieniającego się świata,
 • podejście do innych z pozytywnym i pełnym miłości nastawianiem,
 • motywowanie siebie i innych w około poprzez niebotyczne cele i ambicje.

Są to cztery filary, na których zbudowana jest cała „teoria” Heroicznego Przywództwa. Czym jest Heroiczne Przywództwo? Generalnie definicję można streścić do faktu, który mówi, że aby przewodzić innym, najpierw muszę umieć przewodzić samym sobą. Wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, i dopiero po samo-poznaniu, mogę pomóc poznać innym ludziom samych siebie i przewodzić innym.

Dla mnie innowacyjne i przełomowe jest również to, że według książki każdy z nas jest liderem. Każdy z nas jest powołany do tego przy przewodzić sobie i innym.  Zasada ta jest podobna do Ekstremalnej odpowiedzialności, książki którą opisałem poprzednio.

Cechy dobrego przywódcy:

 • Samoświadomość: „Brać odpowiedzialność za swoje życie”.
  • Lider wzrasta poprzez rozumienie kim jest i jakie reprezentuje wartości,
  • ciągle uświadamia sobie i analizuje swoje niedociągnięcia, słabe strony i cechy charakteru, które mogą torpedować osiąganie niebotycznych celów jakie sobie stawia,
  • jest świadomy swoich mocnych stron, kultywuje przekraczanie swoich granic poprzez wychodzenie poza strefę komfortu i ciągłe wzrastanie.
 • Pomysłowość: „Cały świat stanie się naszym domem”.
  • Lider czuje się sam, jak również sprawia, że inni czują się komfortowo w zmieniającym się szybko świecie,
  • gorliwie bada nowe idee, rozwiązania, kultury, nie ucieka przed tym co „inne”, niezrozumiałe. Stara się raczej wyłowić wartości w każdej, nawet abstrakcyjnej na pierwszy rzut oka idei,
  • zna jednak swoje nienegocjowalne wartości, które są dla niego jak kompas, szczególnie w chwilach podejmowania decyzji,
  • kultywuje „obojętność” – czyli nieprzywiązywanie się do opinii innych, porównywania się z innymi,
  • kwestionuje status quo, co za tym idzie szybko podejmuje decyzje, co z kolei prowadzi do szybkiego wdrażania innowacyjności.
 • Miłość: „Działać z większą miłości niż strachem„.
  • Lider stawia czoła światu ze zdrową pewnością siebie, traktując samego siebie jako obdarzonego talentem, godnością i potencjałem.
  • Umiejąc kochać siebie, kocha innych widząc w innych osobach dokładnie te same atrybuty – talent, godność i niesamowity potencjał. Ponieważ jest samo-świadomy, pomaga innym również zauważyć i zrealizować potencjał, często ukryty i nierealizowany,
  • tworzy wokół siebie środowisko oparte na wzajemnym szacunku, więzach lojalności, szacunku, miłości i co za tym idzie wzajemnej pomocy.
 • Heroizm: „Wzbudzać wielkie pragnienia”.
  • Lider wyobraża sobie przyszłość, która go inspiruje,
  • jest animatorem i protagonistą, co za tym idzie wpływa na przyszłość, kształtując ją, raczej niż biernie przyglądając się temu co wydarza się wokół niego,
  • kultywuje magis, (łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej), czyli odkrywanie swojej misji życiowej, życia w pełni swoich możliwości, przekraczanie swoich ograniczeń każdego dnia, heroizmu w codzienności.
  • Lider wydobywa złoto z sytuacji jakie przynosi mu życie, raczej niż czeka na złote sytuację aż się zdarzą w jego życiu.

Jak to się ma do bycia tatą? Podobnie jak zaproponowałem przy poprzedniej recenzji, tak proponuję i tutaj: Wystarczy w powyższych punktach zamienić słowo lider na rodzic.

Gorąco polecam lekturę – Heroiczne przywództwo: Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat

Więcej opisów książek w zakładce Tato poleca książki.