Przejdź do treści

Lorica: modlitwa św Patryka, którą powinien znać każdy mężczyzna

Pancerz Świętego Patryka | Modlitwa, którą powinien znać każdy mężczyzna

Lorica, Pancerz Świętego Patryka czy też Faeth Fiadha (Krzyk Jelenia) to irlandzka modlitwa pochodząca z V wieku. Zgodnie z maksymą „Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam?”, Lorica stwarza możliwość poczucia Bożej opieki, która jak pancerz chroni przed złem i przyjęcia tej opieki w sposób dobrowolny, uzbrojenia się w miłość i siłę Światłości w sposób przywodzący na myśl zbrojenie się wojowników przed bitwą. Ufność pokładana we Wszechwładnym i pokorna prośba umożliwiają uświadomienie sobie własnego bezpieczeństwa, jeśli podąża się ścieżką Światłości. W tradycji celtyckiej możemy napotkać także inne teksty, w których występują elementy „duchowego uzbrojenia”.

Pancerz Świętego Patryka


Puklerz Św. Patryka to modlitwa, która winna być odmawiana z odpowiednią gestykulacją.
Forma modlitwy pozwala samemu ją opracować, aby wezwanie było jeszcze głębsze. Warto Krzyk Jelenia czynić zawsze na początek dnia, jeszcze aby powierzyć nachodzący czas jak i siebie w opiekę Ducha Świętego. Lorica sprawdza się również doskonale w przypadku sportowców. Ubogacona odpowiednimi ćwiczeniami fizycznymi czyni nie tylko fizyczną, ale także duchową rozgrzewkę.

Puklerz Św. Patryka – Faeth Fiadha – Ryk Jelenia

Gdy Bóg z nami, któż  przeciwko nam?
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Zakładam dziś na siebie
potężną moc wezwania Imienia Trojcy,
moc wiary w Trzy Osoby,
moc wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.
Zakładam dziś na siebie
moc Chrystusowego narodzenia i chrztu,
moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu,
moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.
Zakładam dziś na siebie
moc miłości cherubinów,
moc posłuszeństwa aniołów,
moc posługi archaniołów,
moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą,
moc modlitwy patriarchów,
moc nauki apostołów,
moc wiary wyznawców,
moc niewinności dziewic,
moc obecności w rzeczach małych i wielkich,
moc uczynków ludzi prawych,
moc Ducha Słowa odwiecznego.
Zakładam dziś na siebie
moc Niebios,
tajemnicę wschodu,
światłość słońca,
blask księżyca,
splendor ognia,
szybkość błyskawicy,
chyżość wiatru,
głębiny morza,
stabilność ziemi,
twardość skały.
Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Powstaję dzisiaj
Bożą mocą, która mnie prowadzi,
Bożą mocą, która mnie podtrzymuje,
Bożą mądrością, która mi przewodzi,
Bożym okiem, które na mnie patrzy,
Bożym uchem, które mnie wysłuchuje,
Bożym Słowem, które do mnie przemawia,
Bożą ręką, która mnie strzeże,
Bożą drogą, która ścieli się przede mną,
Bożą tarczą, która mnie osłania,
Bożymi zastępami, które mnie bronią
Przed zasadzkami złego,
Przed kuszeniem do złego,
Przed każdym, kto źle mi życzy
Z daleka czy z bliska,
Samotnie czy w tłumie.
Wzywam dziś wszystkie te moce:
Stańcie pomiędzy mną a złem!
Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile,

Co zagraza memu ciału i duszy,

Przeciwko zawołaniom fałszywych prorokow,
Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa,
Przeciwko fałszywym prawom heretykow,
Przeciwko występkom bałwochwalstwa,
Przeciwko matrixowi komercji,
Przeciwko intrygom i kłamstwu,
Przeciwko ślepym przewodnikom ślepych,
Przeciwko pyszałkom i głupcom,
Przeciwko przeklinającym obraz tej Ziemi,
Przeciwko obłudzie wzniosłości ust przewrotnych,
Przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka.

Chryste chroń mnie dziś
Od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia.
Chroń mnie, póki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości.
Chrystus ze mną,
Chrystus przede mną,
Chrystus za mną,
Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną,
Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy,
Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, kiedy tworzę,
Chrystus, kiedy biegnę,
Chrystus, kiedy się kładę,
Chrystus, kiedy siadam,
Chrystus, gdy powstaję!
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie mówi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie widzi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie słyszy,

Mac Mhuire*, Ty jesteś moim jedynym druidem.
Powstaję dzisiaj
potężną mocą wezwania Imienia Trojcy Świętej,
mocą wiary w Trzy Osoby,
mocą wyznania Jedności
Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Chrystusie.
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami.
Amen.

* Mac Mhuire – „Îsa Mac Mhuire”, w szkockiej wersji „Jesu McMary”, znaczy tyle co – Jezus, syn Maryi.

10 sposobów na to żeby Twoje małżeństwo było dobre

Zebrałem listę rzeczy, które według mnie są i były dla mnie kluczowe w umacnianiu i rozwoju mojego związku. Są one specyficzne i osobiste dla nas, ale mam nadzieję, że będą mogły być inspiracją dla innych. Co zrobić, aby małżeństwo było dobre?

Podobne wpisy:
Misja52 – Jak walczyć ze zniechęceniem
Anna Jańczuk – Jak mądrze pomagać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *