Przejdź do treści

Ekstremalne przywództwo – czyli jak być odpowiedzialnym tatą

Jesteś tatą małego szwadronu urwisów, masz na głowie obowiązki i w pracy i w rodzinie? Chcesz być lepszym przywódcą na wszystkich frontach? – Jeśli tak mam dla ciebie propozycję książki która może zmienić twoje podejście do obowiązków w pracy, w rodzinie oraz w ogóle do podejścia do odpowiedzialności.

My jako faceci musimy być odpowiedzialni. Tego spodziewają się po nas nasze rodziny tego spodziewać się po nas zasadzie całe społeczeństwo. Aczkolwiek z odpowiedzialnością w dzisiejszych czasach jest trochę trudno. Sam wiem że nie jest łatwo być głową rodziny, bo jest to w zasadzie jak być prezesem w jakiejś firmie i to jest to zawsze ogromna odpowiedzialność, której czasami jest trudno po prostu sprostać.

Pobierz plik w formacie MP3 | Zasubskrybuj i słuchaj w iTunes  | Android | Stitcher | RSS

1200x1200-Insta.png

Chciałbym przedstawić Ci książkę „Ekstremalne przywództwo” której autorem jest Jocko Willink i Leif Babin – byli dowódcy jednostek specjalnych amerykańskiej marynarki Navy Seals.

Ekstremalne przywództwo 📖

Książka opisuje doświadczenia jakie zdobyli autorzy jako liderzy i dowódcy podczas wielu misji na jakie byli wysłani jako żołnierze, ale także potem szkoląc innych żołnierzy, jak również w cywilu, kiedy założyli firmę konsultingową pomagającą menedżerom firm w ich codziennych problemach. Lekcje ekstremalnego przywództwa mają znakomite zastosowanie w biznesie, szczególnie w działach operacyjnych firm.

Zasady opisane w książce mają także zastosowanie w życiu codziennym. Sami autorzy podkreślają, że sytuacje z pola bitwy oraz zasady jakich trzeba tam przestrzegać, są ekstremalnymi odmianami sytuacji jakie spotykają nas w życiu codziennym Ja czytałem tą książkę pod kątem pracy zawodowej, ale znalazłem wiele zastosowań do bycia mężem, tatą i ogólnie głową rodziny…

Książka podzielona jest na trzy części

 1. Wygrać bitwę z samym sobą
 2. Zasady bitwy
 3. Utrzymać zwycięstwo

Każdy rozdział z kolei podzielony jest również na trzy części:

 • Opowieści z pola bitwy. Gdzie autorzy w barwny sposób opowiadają o autentycznych zdarzeniach i sytuacjach, które są ilustracją zasady, która jest tematem danego rozdziału. Tą część czyta się z zapartym tchem na krawędzi fotela..
 • Zasada – w przejrzysty sposób opisana zasada, która w sytuacjach ekstremalny, np kiedy na szali jest życie ludzi, przydaje się do uniknięcia najgorszego, lub po prostu pomaga do jak najsprawniejszego wykonania misji. Opis przekładany jest także na zastosowanie w świecie biznesu.
 • Implementacja do biznesu. Tutaj znów autorzy w bardzo udany sposób ilustrują – często zabawnymi dialogami – sytuacje z konkretnych firm, przez które zatrudnieni byli jako konsultanci. Jak udało się rozwiązać czasem bardzo poważne sytuacje, upraszczając je, oraz implementując zasady przetłumaczone na biznes wprost z pola bitwy.

Ekstremalne przywództwo w rodzinie ⁉️

Książka dostępna jest już po polsku i nosi tytuł: „Ekstremalne przywództwo. Elitarne taktyki Navy SEALs w zarządzaniu„. Aczkolwiek oryginalny tytuł nosi nazwę „Extreme ownership“ gdzie nacisk nastawiony jest właśnie na odpowiedzialność. Wszystkie zasady opisane w niej sprowadzają się bowiem właśnie do tytułu, który jest esencją przekazu książki. Oto niektóre z lekcji jakie uczą nas autorzy (oraz interpretacja tychże lekcji dla naszych rodzin i nas jako ojców):

 • Lider nie wini zespołu za błędy czy niedociągnięcia. Nie ma złych zespołów, są tylko źli liderzy. Trudne do przełknięcia dla osób na stanowiskach menadżerskich…
  • Ojciec nie wini rodziny za błędy czy niedociągnięcia. Nie ma złych rodzin, są tylko źli ojcowie. Trudne do przełknięcia dla nas ojców…
 • Lider zaszczepia wiarę w wygraną w członkach zespołu.
  • Ojciec zaszczepia wiarę w wygraną w członkach rodziny.
 • Lider podejmuje najtrudniejszą pracę w danym zadaniu.
  • Ojciec podejmuje najtrudniejszą pracę w domu
 • Lider upewnia się, że członkowie zespołu znają odpowiedź na pytanie „dlaczego” robimy daną rzecz. Co za tym idzie „intencje menedżmentu” (commander intent).
  • Ojciec upewnia się, że członkowie rodziny znają odpowiedź na pytanie „dlaczego” robimy daną rzecz. Także, a może szczególnie w stosunku do najmłodszych członków rodziny. “Rob bo ja tak mówię” – znamy to?
 • Lider upewnia się, że misja jest zrozumiała i nie integruje w to „jak” członkowie zespołu wykonują konkretne zadania (delegacja zadań, która powoduje, że każdy kto bierze udział w zadaniu, bierze odpowiedzialność za swoją część).
  • Ojciec upewnia się, że polecenia dla dzieci są zrozumiałe i nie integruje w to „jak” członkowie rodziny wykonują konkretne zadania (delegacja zadań, która powoduje, że każdy kto bierze udział w zadaniu, bierze odpowiedzialność za swoją część). Znakomicie pokazuje to Steven Covie w filmie o zielonej trawie.
 • Lider upewnia się tylko co do parametrów, w których zespół może się poruszać („wolna ręka”, ale z poszanowaniem procedur i wypracowanych zasad „najlepszych praktyk”).
  • Ojciec upewnia się tylko co do parametrów, w których dzieci mogą się poruszać.
  • Bardzo dobrze ujął to jeden z gości mojego podcastu Jan Duda:
   • Niewolnik ma nad sobą stróża, jak on nie patrzy to robię to co chcę. Człowiek wolny ma sam w sobie stróża, sam siebie kontroluje, jest odpowiedzialny

Wybrane cytaty oraz ich zastosowanie dla „odpowiedzialnego taty

Całkowita odpowiedzialność za porażkę jest trudna do zaakceptowania, a wzięcie winy na siebie, kiedy coś idzie źle, wymaga olbrzymiej pokory i odwagi. Ale jest to niezbędne, aby rozwijać się i uczyć jako lider oraz aby poprawić wyniki zespołu.

Całkowita odpowiedzialność za porażkę jest trudna do zaakceptowania, a wzięcie winy na siebie, kiedy coś idzie źle, wymaga olbrzymiej pokory i odwagi. Ale jest to niezbędne, aby rozwijać się i uczyć jako tato oraz aby poprawić byt rodziny.

Liderzy muszą zawsze działać ze świadomością bycia częścią czegoś większego niż oni i ich prywatne dążenia. Muszą przekonać do tego wszystkich członków oddziałów, łącznie z pojedynczymi operatorami. Znacznie ważniejsza od szkolenia czy sprzętu jest silna wiara w misję, kluczowa dla każdego zespołu czy organizacji, które chcą wygrywać i osiągać sukcesy.

Ojcowie muszą zawsze działać ze świadomością bycia częścią czegoś większego niż oni i ich prywatne dążenia. Muszą przekonać do tego wszystkich członków rodziny, łącznie z dziećmi. Znacznie ważniejsza od dóbr doczesnych jest silna wiara w wartości jakie wyznajemy niż w to co posiadamy.

Jeżeli oddział ponosi porażkę, to wszyscy przegrywają, nawet jeżeli dany członek zespołu lub element zespołu wykonał dobrze swoją pracę. Wskazywanie palcami i obwinianie innych rodzi dalsze nieporozumienia między zespołami i jego członkami. Muszą oni znaleźć sposób na współpracę, poprawę komunikacji i wzajemne wsparcie. Muszą zawsze być skupieni na tym, jak najlepiej wykonać misję.

Jeżeli ktoś w rodzinie, szczególnie rodzice ponoszą porażkę (to w kontekście np dogadywania się między sobą), to wszyscy przegrywają, nawet jeżeli dany członek rodziny wykonał dobrze swoją pracę. Wskazywanie palcami i obwinianie innych rodzi dalsze nieporozumienia między członkami rodziny. Muszą oni znaleźć sposób na współpracę, poprawę komunikacji i wzajemne wsparcie. Muszą zawsze być skupieni na tym, jak najlepiej wykonać misję.

Plany i rozkazy muszą być jasne, proste i zwięzłe. Każdy biorący udział w misji musi znać i rozumieć swoją rolę i to, co ma zrobić w przypadku nieprzewidzianej sytuacji. Bez względu na to, jak pewnie się czujesz jako lider po przedstawieniu swoim ludziom informacji, rozkazów, planu, taktyki czy strategii, jeżeli oddział nie przyswoił przekazanej wiedzy, to niewystarczająco ją uprościłeś – zawiodłeś. Musisz tak przeprowadzać odprawę, aby upewnić się, że wszyscy w zespole ją zrozumieli.

Plany i rozkazy muszą być jasne, proste i zwięzłe. Każdy biorący udział w zadaniu musi znać i rozumieć swoją rolę i to, co ma zrobić w przypadku nieprzewidzianej sytuacji. Bez względu na to, jak pewnie się czujesz jako ojciec i organizator danego przedsięwzięcia, po przedstawieniu swojej rodzinie informacji, zadań czy podziału ról, jeżeli załoga / czyli członkowie rodziny nie przyswoili przekazanej wiedzy, to niewystarczająco ją uprościłeś – i w konsekwencji – zawiodłeś. Musisz tak planować wyjścia na kawę, czy do cioci na imieniny, żeby każdy zrozumiał co ma robić.

Najlepsze zespoły nieustannie analizują swoją taktykę i oceniają efektywność, aby móc zmieniać metody i wykorzystywać wyniesione lekcje w przyszłych misjach. Zespoły biznesowe często twierdzą, że nie ma czasu na taką analizę – ale trzeba go znaleźć.

Najlepsze rodziny nieustannie analizują swoje decyzje i postępowanie, aby móc zmieniać metody i wykorzystywać wyniesione lekcje w przyszłości. Rodziny (a już szczególnie rodzice) często twierdzą, że nie ma czasu na taką analizę – ale trzeba go znaleźć.

Lider nie może dać się sparaliżować strachowi – to skutkuje brakiem reakcji. Istotne jest, aby dowódca postępował ze zdecydowaniem w warunkach niepewności – aby podejmował najlepszą możliwą decyzję w oparciu o posiadane informacje.

Ojciec nie może dać się sparaliżować strachowi – to skutkuje brakiem reakcji. Istotne jest, aby głowa rodziny postępował ze zdecydowaniem w warunkach niepewności – aby podejmował najlepszą możliwą decyzję w oparciu o posiadane informacje.

Żadna książka nie nauczy lidera, jak dowodzić w każdej sytuacji. Ale ta książka stanowi dobry punkt odniesienia, zbiór wskazówek, które mogą pomóc w przypadku trudnych dylematów przywódczych. Choć szczegóły każdej sytuacji mogą się różnić, to zasady pozostają te same i mogą być stosowane, bezpośrednio lub nie, aby poradzić sobie z danym przywódczym wyzwaniem.

Żadna książka nie nauczy ojca, jak być ojcem. Ale ta książka stanowi dobry punkt odniesienia, zbiór wskazówek, które mogą pomóc w przypadku trudnych dylematów rodzicielskich. Choć szczegóły każdej sytuacji mogą się różnić, to zasady pozostają te same i mogą być stosowane, bezpośrednio lub nie, aby poradzić sobie z danym rodzicielskich wyzwaniem.

Podsumowanie 📝

Dla mnie zaskoczeniem było z jaką łatwością czyta się tą książkę, napisaną bądź co bądź przez żołnierzy.

Kolejnym zaskoczeniem, była implementacja nie tylko w zastosowaniach biznesowych, ale jak wspomniałem na początku, w życiu głowy rodziny. W zasadzie wystarczy w każdym punkcie słowo lider zastępować liderem tata no i mamy praktycznie przewodnik po tym jak być odpowiedzialnym tatą. Naprawdę polecam Wam tą książkę, jest ona przydatna praktycznie w każdym aspekcie naszego życia – zawodowym, prywatnym jak i rodzinnym.

Ćwiczenie, które zmieni Cię w tydzień 🏋️


Na koniec chciałbym zaproponować Wam ćwiczenie, które jest bardzo proste, ale równocześnie bardzo trudne do wykonania. Ćwiczenie można nazwać „Po prostu bierz odpowiedzialność”.

Spróbuj przez tydzień brać odpowiedzialność, za wszystko, co Cię spotyka. Czy to jest Twoja wina, czy nie. Czy uczestniczyłeś w tej sytuacji czy tylko ją obserwowałeś. Weź winę na siebie. Co Ci zależy? Skutek – poznasz czego się obawiasz, boisz, gdzie jeszcze nie chciałbyś się ujawniać.

Jako facetom, przyjdzie nam brać odpowiedzialność nie tylko za siebie i swoje czyny, ale także za naszą rodzinę. Łatwo jest wytknąć komuś winę i zwykle tak robimy – “my już sobie w domu porozmawiamy”. Zacznij żyć inaczej. Oczywiście, jest dobrze nauczyć innych odpowiedzialności, ale pokaż, że człowiek prawdziwie wolny nie obawia się stawić czoła konsekwencjom.

Fragment książki 📖

Fragment książki po polsku dostępny jest na stronie wydawnictwa:

Więcej z kategorii Porady 🌐

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *